Kdo jsou správci osobních údajů?

Michaela Stabrynová, sídlo Bechlínská 705/2, 190 00, Praha 9 - Letňany a Andrea Hovancová, sídlo Soukalova 2212/6a, 143 00, Praha 12 – Modřany (dále jen jednotlivě nebo společně Správci).

Podle jakých předpisů probíhá zpracování osobních údajů?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění jako správci osobních údajů.


Jaké osobní údaje budeme zpracovávat?

Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.


Jaký je účel a rozsah zpracování osobních údajů?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem přijetí, zpracování a odpovědi na Vaši zprávu zaslanou prostřednictvím kontaktního formuláře, pro účely přípravy a plnění smlouvy o poskytování služeb, na základě které budeme realizovat svatební činnosti, a to po dobu, která je nezbytná pro splnění tohoto účelu. Po splnění původního účelu můžeme osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, např. pro plnění zákonné archivační doby.


Jaká je doba zpracování osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro komunikaci s Vámi a po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb, na základě které realizujeme svatební činnosti, nejdéle však po dobu 5 let od zahájení zpracování.


Jaká jsou Vaše práva dle Nařízení?

Kdykoli během zpracování osobních údajů můžete využít následujících práv, (a) práva na přístup k osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme, (b) práva na opravu a doplnění osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje, (c) práva na výmaz osobních údajů, (d) práva na omezení zpracování osobních údajů. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7, www.uoou.cz) nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených Nařízením, případně můžete uplatňovat svá práva u příslušného soudu.

Pokud máte další dotazy ohledně ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na emailu jsme@miadelasvatby.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420 773 880 159 (Míša) nebo +420 602 349 696 (Andy).